Telefoon: 0722 035020

Nederland nu, kijkend naar de Graves Levels

Nederland nu, kijkend naar de Graves Levels. Met alles wat er nu gebeurt in de wereld sluipt er veel onzekerheid bij mensen naar binnen. Waar kun je nog op bouwen? Wie kun je nog geloven. De experts vallen over elkaar heen om hun overtuigingen en ideeën naar voren te brengen. Op het internet worden met en zonder enige vorm van menselijk respect meningen geuit en vermeende tegenstanders verbaal de nek omgedraaid.Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? 

Wij, Linda en Jack, waren de vorige week in het zuiden van het land en genoten even van een paar dagen vrijaf. Even rust opzoeken, genieten van de natuur en reflecteren op waar we nu staan en wat wij als NLP instituut willen bieden.

En kijkend naar wat er nu in Nederland gebeurt… de wetgeving die mogelijk doorgevoerd gaat worden, hoe men de discussie voert, hoe we soms wel maar vaak ook niet bereid zijn naar andere denkwijzen te luisteren… begonnen wij dat te koppelen aan een onderwerp dat wij in een van onze trainingen behandelen: De “Graves Levels”.

Hoewel niet iedereen direct weet waar we het over hebben wanneer we de “Graves Levels” behandelen, gaat er bij velen wel een lichtje branden wanneer we “Spiral Dynamics” benoemen.

 

Clare W. Graves

Clare W. Graves (December 21, 1914 – January 3, 1986) was a professor of psychology and originator of a theory of adult human development, aspects of which were later popularised as Spiral Dynamics. He was born in New Richmond, Indiana.

 

In zijn boek “The Never Ending Quest” beschrijft hij hoe hij na jarenlang onderzoek tot een model is gekomen dat weergeeft hoe de mensheid een ontwikkeling door heeft gemaakt die steeds een nieuw soort tijdperk inluidde en specifieke kenmerken bij zich draagt.

Volgens Clare W. Graves kunnen ideeën zich van mens tot mens verspreiden. Daarmee wordt bepaald hoe mensen over bepaalde zaken denken en waarom ze ergens in geloven. Dergelijke ideeën kunnen specifiek de aantrekkende en afstotende krachten achter de ontwikkeling van waarden bij de mens zijn. Dit worden zogenoemde ‘waarde-mensen’ genoemd. Binnen Spiral Dynamics worden ze gebruikt om waardesystemen aan te duiden. Het gaat niet om wát ze denken, maar hoe ze andere mensen beïnvloeden. Door deze waarde-mensen komen de diepere waardesystemen aan het licht, waarop mensen hun oordelen en observaties beoordelen.

Graves Levels - uitwerking

 

Graves Levels

1.  Survivor – Overlever

Hij begint bij de Survivor, die maar één doel heeft. Overleven…  Vanuit dit niveau ontwikkelt zich het besef dat “samen” beter is voor overleven dan “alleen”. Het samen zijn in de vorm van een stam kent vele voordelen, zeker wanneer het gaat om overleven (Tribal structures).

2.  Tribe – Stam 

Onverklaarbare zaken worden toegekend aan geesten, en de Sjamanen en stamoudsten zorgen voor het welzijn van de stam als geheel. Offers vormen een manier om de geesten goedgezind te laten zijn. Echter vanuit de gelijkheid van ieder binnen de stam ontstaat tevens de ongelijkheid van het individu.

3.  Warlord – Dictator

Het recht van de sterkste komt in ontwikkeling en vervult daarmee het ontstaan van de rol van onbetwiste leider (de Warlord). Geen schuld, geen schaamte, geen consequenties. Onbetwist de sterkste. Alles komt toe aan de leider. En wat niet vrijwillig wordt afgestaan wordt afgenomen, met geweld.
Al die goden en geesten is maar niks… er is voortaan maar één allesoverheersende god. En die god heeft een aardse vertegenwoordiger in de vorm van de leider. Alles wat de leider zegt is wet en wordt door deze oppergod bekrachtigd. Landen worden veroverd in naam van de leider die god aan zijn zijde heeft (kruistochten). Alles in de naam van de almachtige.

4.  Rules – regels

Hoe groter het veroverde en te overheersen gebied, hoe moeilijker het is om de uitgevaardigde wetten en regels uitgevoerd te krijgen. Hoe controleer je dat? Door (nog meer) wetten en regels in te voeren en een structuur op te zetten die toeziet op naleving van de regels. Het leger, de rechtspraak, de belastingen… noem maar op. Langzaam maar zeker ontstaat het besef en de verandering dat ook de Koning onder die regels komt te vallen. De regels hebben als functie de bescherming van de samenleving. De samenleving accepteert de regels en de regels brengen rust in de samenleving. De gedachte hierin is vooral dat wanneer er iets niet klopt, dan bedenken we een wet of een regel die dat rechtzet. Zo is het voor iedereen duidelijk…  toch?

5.  Achievers – winnaars

Langzaam maar zeker worden er zoveel regels opgesteld dat hier en daar onvrede ontstaat over de beperking van de vrijheden als gevolg van alle regels… Wat zou je kunnen doen om de regels te omzeilen, zonder dat je de structuur en de bescherming die regels bieden omverwerpt. Hoe kunnen we gebruik maken van de regels en toch persoonlijk gewin realiseren. Sluwheid doet hier zijn intrede. En tegelijkertijd ontstaat hier een gevoel van “winnen” van het individu of een groep die zich als eenheid ziet (Commerciële grootmachten bijvoorbeeld). Dit is tevens een aanjager van de consumptie maatschappij. Enkele jaren geleden, nog maar, was het de gewoonste zaak van de wereld om je overwaarde van je huis te gebruiken en daarmee leuke dingen te doen. Maak gebruik van de regels en word er beter van, zo wordt ons voorgespiegeld.

6.  Ecology – natuur & gemeenschappelijkheid

Dat dit ten kosten gaat van de natuur en onze ecologie zal duidelijk zijn, maar dit level 5 (The Achievers) gaat ook hierin erg ver. De regels van de natuur zijn maakbaar, lijkt de gedachte te zijn. We manipuleren de regels der natuur om te doen wat wij willen bereiken. Langzaam maar zeker komt ook hier het besef dat dit niet kan. De natuur laat zich niet de wetten voorschrijven. De natuur is de wet. De enige wet. We moeten leren met de natuur in harmonie te leven. Vanuit die gedachte ontstaat level 6 (Natuur & Gemeenschappelijkheid). Leven in harmonie met de natuur, en de natuur als uitgangspunt nemen. In dit level ontstaan organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en Sea Shepherd. Bescherm de natuur en maak de natuur als uitgangspunt. Economie moet ondergeschikt worden gemaakt aan ecologie. Het verwacht van de mensheid dat het veel van de verworven “rechten” opgeeft. En dat gaat niet zonder slag of stoot.

7.  The Free Leaders – Vrije leiders

De groenbeweging komt wel op gang maar er is grote behoefte aan een nieuw soort leiderschap. Leiders die zien wat in harmonie is met de natuur, de belangen van alle partijen behartigd en op waarde beoordeeld zonder enig vooroordeel. Doen wat goed is en in het algemeen belang van de mens en de aarde als geheel. Dit level 7 (the Free Leaders) geven op een congruente manier leiderschap aan volkeren en naties op een manier die inspirerend is voor een ieder. Waar dan ook.  Volg je hen, dan blijven zij zichzelf inzetten voor het goede. Zij zullen alles doen om het goede te laten zegevieren en verwachten daarvoor wel dat je onvoorwaardelijke steun geeft. Net zo onvoorwaardelijk als zij zich inzetten voor het goede doel. Doe je dat niet, dan stappen ze op en geven ze hun tijd en aandacht aan een andere organisatie of doel dat wel bereid is te volgen.

8.  Holistic – Holistisch

Van daaruit ontstaat uiteindelijk het 8ste en voor nu laatste level.
Dat is het holistische level waarbij alles in samenhang met elkaar leeft en onderling verbonden is.

Clare W. Graves

Wat betekent dit nu voor de wereld zoals we hem nu kennen?

Nederland is een typische “level 4” georganiseerd land. Alles is vastgelegd in regels. De regels overstijgen het menszijn. De regering, al een regelstructuur op zich, pint zich vast op het beheersen van problematiek door nog meer regels te bedenken.

Alleen hebben we hier nu niet te maken met een probleem dat met regels op te lossen is. Het is een “natuur” dingetje.  En we weten van de natuur dat die zich niet door menselijke wetmatigheden laat vastpinnen.

We hebben de natuur al jarenlang uitgebuit, teruggedrongen, gemanipuleerd en kapot gemaakt.
Stel je voor: zie de natuur even als een ballon. En elke keer dat je ergens in de ballon knijpt, dan komt er ergens anders een uitstulping voor in de plaats. En soms op een plek die je niet verwacht.

We hebben als mensheid al zoveel jaar achtereen in die ballon geknepen, en hebben telkens de effecten daarvan proberen te beheersen. Nu is ergens een “uitstulping” ontstaan die een behoorlijke impact heeft op ons aardse leven.

De natuur komt zo langzamerhand volledig in het gedrang waardoor het haast lijkt of het terug slaat.
En wat doen we als land: we gooien er een regel tegen aan, we verzinnen een wet… alsof die het probleem op gaat lossen. We proberen een level 6 probleem, dat we als wereld met elkaar hebben veroorzaakt op te lossen met Level 4 denken.

 

Samenvattend

Level 1: bestaat niet meer. De alleen levende oermens is er niet meer…

Level 2: is er nog wel, zei het is zeer beperkte mate. Er zijn nog enkele stammen die op die manier leven.

Level 3 dan? In deze wereld hebben we wel nog steeds landen met een meedogenloze level 3 dictatuur. Landen waar mensen verdwijnen zonder vorm van gerechtigheid. Met een alleenheerser. Nietsontziend.

Level 4: jazeker, we hebben ongelooflijk veel landen in level 4 waar de regels bijna heilig worden verklaard. Wat denk je van Nederland bijvoorbeeld.

Level 5: Ook zijn er level 5 landen waar regels verbogen en gebruikt worden voor persoonlijk gewin. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar America, Trump..

Level 6: De groenbeweging krijgt steeds meer ruimte om te ontwikkelen. Langzaam maar zeker ontstaat er een beweging die de ruimte krijgt om de zorg voor de natuur, en het leven als mens, in overeenstemming met de natuurwetten op te nemen in het regeringsbeleid.

Level 7: Waar is nu level 7? Waar zien we de level 7 Free Leader die nu keihard nodig is?  We kennen er wel een paar die grote impact hebben gehad… Denk bijvoorbeeld aan Nelson Mandela, Steven Covey, Mahatma Ghandi…

 

Onze kijk

De vraag die wij onszelf, tijdens onze paar dagen weg, dus stelden is de volgende:

Die noodwet van Minister Fred Grapperhaus… Wat voor oplossing is dat eigenlijk?

Einstein zei het al… Een probleem wordt nooit opgelost op het zelfde niveau van denken als waar het is ontstaan.

De 1,5 meter regel is ontstaan als antwoord op de corona besmetting / verspreiding.
Dat dit virus nu de samenleving binnen is gedrongen, zou best eens het gevolg kunnen zijn van dat wij als mens de natuur te ver hebben teruggedrongen. De mens is heel invasief bezig geweest om de natuur naar de hand te zetten. Dit zou je kunnen zien als een reactie op wat wij als mens hebben gedaan… We hebben de natuur zover teruggedrongen of leeggezogen dat, waar eerst nog een natuurlijke bescherming laag van oerwoud en ecologie aanwezig was, nu niets meer rest. En dat de natuur in de vorm van virussen rechtstreeks in contact kan komen met de “mens”.

Dat los je niet op met de 1,5 meter regel en een noodwet.

 

Wat is nodig?

Wat hier nodig is, is de nieuwe Level 7 leiders de steun geven die nodig is om onze wereld weer wereld te mogen laten zijn. Ecologie en liefde weer als belangrijkste waarden te gaan zien waarmee we de problemen niet langer beheersen, maar beheren en ruimte geven zichzelf op te lossen.

Wij zijn geen viroloog, geen arts, dus blijven verre van het geven van een oordeel over de juistheid of effectiviteit ervan. Maar… wanneer je boetes en gevangenisstraffen gaat opleggen om mensen te dwingen te doen wat je van ze verlangd, wat ben je dan echt aan het doen? Ben je dan het probleem aan het oplossen of houd je het juist in stand?

Anders gezegd: Dan probeer je een regel of wet te maken om de naleving van een andere “regel” met kracht af te dwingen. De rechtspraak is immers aan jouw zijde. Je bent overheid, je mag wetten maken (Level 4 denken of misschien zelfs neigend naar level 5)…

Alleen….. is het probleem een  “natuurlijk”  iets. Het is een virus…

 

 

Laat een reactie achter