Chunken


Chunking is de techniek van het veranderen van abstractieniveau: van specifiek naar algemeen (en andersom), van concreet naar abstract (en andersom), van categorie naar voorbeelden (en andersom). De term ‘chunking’ verwijst naar het herschikken van ervaringen in kleinere en grotere stukken.

Chunking up gaat over het bewegen naar een algemener en abstracter informatieniveau. Bijvoorbeeld: auto’s, treinen, vliegtuigen en boten zijn voorbeelden van ‘transportmiddelen’. Oftewel: ‘transportmiddelen’ is een upchunk van auto’s, treinen, vliegtuigen en boten.

Chunking down gaat over het bewegen naar een specifieker en concreter informatieniveau. Bijvoorbeeld: een auto bestaat uit onderdelen zoals remmen, wielen, motor, versnelling. Deze woorden zijn allemaal downchunks van het woord auto.

Chunking laterally gaat over andere voorbeelden op hetzelfde informatieniveau. Wat zouden laterale chunks kunnen zijn van autorijden? Bijvoorbeeld: paardrijden, fietsen, varen. Chunking gaat over hoe een persoon zijn aandacht gebruikt. Iedere persoon neemt een bepaalde situatie op eigen wijze waar, met een eigen voorkeur voor details en voor algemeenheden.

Interpretatieverschillen en miscommunicatie ontstaan vaak omdat mensen vanuit een andere voorkeur voor informatiegrootte (chunk size) waarnemen. Enkele voorbeelden. Als je meer realistisch wilt denken, is het handiger om in downchunks te denken. Als je wilt brainstormen, kunnen te veel downchunks zorgen voor ‘door de bomen het bos niet meer zien’. Bij brainstormen gaat het er juist om te blijven denken vanuit het groter geheel. Een ander voorbeeld. Kritische opmerkingen zoals: “Dat kan toch nooit werken” of “Dat zal toch nooit lukken” zijn zulke hoge upchunks dat ze de aandacht weghalen van het concrete idee.

Informatie is dus geordend in ‘chunks’ (brokken, stukken), zeg maar ‘eenheden’. Nu zijn informatie-eenheden altijd met elkaar verbonden in een netwerk van betekenissen en betekenisrelaties via associaties.Bron: NLPro-Training - Practitioner Manual