Page content

Bert Hellinger

Bert Hellinger werd geboren op 16 december 1925, in Leimen, Duitsland. Op 19 september 2019 is hij op 94-jarige leeftijd overleden.

Anton Hellinger , beter bekend als Bert Hellinger , was een Duitse psychotherapeut. Hij werd geassocieerd met een methode die vooral bekend staat als Familieopstellingen en Systeemopstellingen. In de afgelopen jaren evolueerde zijn werk voorbij deze formaten tot wat hij Movements of the Spirit-Mind noemde.

De methode “systemisch werken” is de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen. Dit doe je door het opstellen van iemands systeem van herkomst.

De cliënt brengt een vraagstuk in waar hij of zij helderheid over wilt krijgen. In het ingebrachte vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Deelnemers krijgen door de vragende cliënt een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers. Zij worden hierbij deels geholpen door de coach/begeleider. Er ontstaat zo een momentopname van een situatie of gebeurtenis. Door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en attitudes ten opzichte van elkaar en de situatie, komen de achterliggende aspecten van het vraagstuk te zien.
De methode wordt ook toegepast in organisaties. Bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie. Of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. We noemen dit dan een organisatieopstelling.

 

NLPro-Groep kennisbank

Comment Section

0 reacties op “Bert Hellinger

Plaats een reactie


*