NLP in Limmen

NLP in Heemskerk

Heemskerk


Heemskerk

De eerste sporen van bewoning in Heemskerk dateren van enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Bij opgravingen aan de Jan Ligthartstraat werden in 2004 voetsporen en waterputten gevonden.[4]

Middeleeuwen - De zes kastelen

Waar de naam Heemskerk vandaan komt is niet met zekerheid te zeggen. Heemskerk was al in de Middeleeuwen bekend. In een officiële oorkonde uit het jaar 1063 werd zij vermeld als "Hemezen Kyrica", gelatiniseerd Fries voor "Kerk van Hemezen", een Friese non die aldaar een klooster zou hebben.[5]

Heemskerk kent veel historische monumenten, waaronder het Huldtoneel, een kunstmatige heuvel aan de huidige Rijksstraatweg, waar ooit de Graven van Holland werden ingehuldigd. Naar overleveringen zou het Huldtoneel al voor de Romeinse tijd zijn ingericht als Germaanse heilige plaats.[bron?] In de 19de eeuw maakte Jonkheer Gevers uiteindelijk van het Huldtoneel een monument - zoals we het nu kennen - en gebood passanten het monument te eerbiedigen.[6]

Heemskerk is ook menigmaal een strijdtoneel geweest. Er waren vroeger zes kastelen in Heemskerk. Twee kastelen - het kasteel Oud Haerlem en het Slot Heemskerk - werden in de 12de en 13de eeuw gebouwd om het Graafschap Holland te beschermen tegen de West-Friezen. Ook Slot Assumburg dateert oorspronkelijk uit deze tijd. Van Kasteel Oud Haerlem, Kasteel Merestein,[7] Kasteel Rietwijk,[8] en Kasteel Poelenburg (te zien op een kaart uit 1728)[9] is niets meer over.

In de 14e eeuw vond in 1358-1359 het Beleg van Heemskerk plaats en in 15e eeuw kwamen de bewoners van Kasteel Oud Haerlem en Slot Heemskerk tegenover elkaar te staan tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Beide kastelen werden verwoest. Oud Haerlem werd niet meer herbouwd, het Slot Heemskerk wel. In 1492 werd op het kerkhof van de huidige Hervormde Kerk de Opstand van het Kaas- en Broodvolk bloedig neergeslagen door de Oostenrijkse overheersers.

In 1610 kreeg het Slot Heemskerk de naam Kasteel Marquette en werd nadien eerst door vele adellijken en later vooral door patriciërs bewoond. Laatst bekende adellijke bewoners waren van het huis Gevers. Thans is Kasteel Marquette in bezit van de Spaanse hotelgroep NH Hoteles.

Aan de oostzijde van Heemskerk bevindt zich het Slot Assumburg. Het werd verbouwd in 1546. Daarbij is gebruikgemaakt van sloopmateriaal van kasteel Oud Haerlem. Het slot is gedurende vele eeuwen een adellijk verblijf geweest. Een groot aantal verschillende geslachten hebben er gewoond. Na 1867 bleef het slot onbewoond. Sedert 1911 is het in eigendom van het Rijk, en in 1933 kreeg de Assumburg haar bestemming als jeugdherberg.

De dorpskerken

De Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Heemskerk, aan het Kerkplein 1 dateert uit 1628, maar heeft een middeleeuwse toren uit de 13de eeuw. Op de (openbare) begraafplaats rond de kerk staat een kopie van de obelisk ter ere van de vader van de schilder Maarten van Heemskerck.[10]

De rooms-katholieke St. Laurentiuskerk, ontworpen door architect J.H. Tonnaer, is in 1891 voltooid en is een zeldzaam voorbeeld van een katholieke kerk in neorenaissance-stijl.[11]

Agrarisch dorp

Na de Middeleeuwen is Heemskerk als een klein rustig dorp aan de voet van de duinen achtergebleven. De bewoners, die hoofdzakelijk een bestaan vonden in de land- en tuinbouw en in de veehouderij, maakten goede maar ook veel zeer slechte tijden door.

Uit de tijd dat de producten - vaak aardbeien bestemd voor Beverwijk, waar de vruchten werden verhandeld - met ezels naar de markt werden gebracht, kregen de Heemskerkers de ezel mee als bijnaam en symbool.

Deze versie berust niet op waarheid aangezien hier geen enkel bewijs van is, er is geen enkele foto beschikbaar van een ezel met een wagen wat wel de meest logische verklaring voor de bijnaam ezels, en naar alle waarschijnlijkheid het meest op de waarheid berust is dat[12]:

De opmerking dat Heemskerkers ezels zijn werd in 1873 tijdens een raadsvergadering gemaakt door de toenmalige burgemeester, Hermanus Zaalberg. Het betrof hier een geschil tussen B en W en de gemeenteraad over onder andere de straatverlichting.


NLP kun je overal leren en zeker ook in Heemskerk.

Dan doe je dat natuurlijk met voorkeur bij een erkend instituut zoals NLPro-Training in Heemmskerk zelf . Naar Heemskerk reizen loont! Vooral als je weet dat je een kwalitatieve NLP opleiding gaat krijgen. Daarnaast worden al jouw trainingen digitaal opgenomen en kan je ze terug vinden in jouw eigen digitale leeromgeving: NLPro-Academie. Wij ondersteunen jouw persoonlijke ontwikkeling.

Uit Limmen zelf volgen vele mensen een NLP Practitioner Opleiding bij NLPro-Training. De opleidingen zijn internationaal erkend door de IA-NLP, de IN-NLP en de NVNLP.

Deelnemen aan de NLP opleiding.

NLPro-Training heeft gekozen voor een duur van 20 dagen waarin theorie en praktijk worden afgewisseld. De opleiding is verdeeld over blokken van twee of drie dagen die duren van 9:30 tot 17:00. Mocht je een dag missen dan is dat geen enkel probleem. We spijkeren je bij op een ander moment.

Onze opleidingen zijn inclusief een volledig handboek en elke trainingsdag is er een verse lunch en een ovenverse cake voor bij de koffie (of thee) . De opleiding is BTW vrijgesteld en fiscaal aftrekbaar.

Regelmatig organiseren we NLP Experience dagen en NLP opfrisdagen. Bekijk onze website voor meer info en wees welkom!

Reactie plaatsen