NLP in Heerhugowaard

NLP in Heerhugowaard

Heerhugowaard is een plaats en gemeente in de regio West-Friesland in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Heerhugowaard hoort historisch gezien niet bij Kennemerland maar valt wel onder de gemeentelijke samenwerkingsregio Kennemerland via Noord-Kennemerland.

Het huidige Heerhugowaard is ontstaan als agglomeratie tussen de dorpen Zuid, De Noord en 't Kruis, waarbij in eerste instantie Zuid als zelfstandige kern verdween en geheel opging in Heerhugowaard, dat begon als een lintdorp langs de Middenweg, met uitlopers langs onder andere de Hondeweg (thans Van Veenweg). 't Kruis groeide door uitbreiding in de jaren negentig van de twintigste eeuw steeds meer aan bij Heerhugowaard. De Noord is voor een groot gedeelte nog een losliggend dorp, alleen het zuiden is opgegaan in Heerhugowaard. Ook andere buurtschappen, zoals Butterhuizen worden langzaam steeds meer opgenomen in Heerhugowaard.

De gemeente Heerhugowaard zal vermoedelijk op 1 januari 2022 met buurgemeente Langedijk fuseren tot de gemeente Dijk en Waard.

nlp in heerhugowaard

In uit Heerhugowaard en de naaste omgeving volgen een NLP Practitioner Opleiding bij NLPro-Training of loggen in bij de NLPro-Academie. De opleidingen zijn internationaal erkend door de IA-NLP, de IN-NLP en de NVNLP. NLPro-Training heeft gekozen voor een duur van 18 dagen waarin theorie en praktijk worden afgewisseld.

De opleiding is verdeeld over blokken van twee of drie dagen die duren van 9:30 tot 17:00. Mocht je een dag moeten missen dan is dat geen enkel probleem. We spijkeren je bij op een ander moment.

Deelnemen aan de NLP opleiding.

NLPro-Training in Heemskerk is een erkend opleidingsinstituut met veel deelnemers uit Heerhugowaard. Gelukkig zijn er veel mensen die de reis naar Heemskerk maken vanuit het gehele land omdat een klein stukje verder reizen voor kwaliteit vaak de moeite loont.

Onze opleidingen zijn inclusief een volledig handboek en elke trainingsdag is er een verse lunch en een ovenverse cake voor bij de koffie (of thee) . De opleiding is BTW vrijgesteld en fiscaal aftrekbaar.


Regelmatig organiseren we NLP Experience dagen en NLP opfrisdagen. Je bent van harte welkom.

Reactie plaatsen