Methodiek Change Personal History

Methodiek Change Personal History

Met de methodiek 'Change Personal History' voeg je hulpbronnen toe aan problemen/situaties die op jonge(re) leeftijd zijn ontstaan en nu nog (on)bewust meespelen. Het laten ontstaan , binnen “zelf”, van een verbeterd gevoel binnen een specifieke context. De onderzoeker slaagt erin het onprettige of belemmerende gevoel van een vroeger opgedane ervaring te verbeteren of te neutraliseren waardoor het onprettige gevoel niet langer maatgevend is voor het gedrag dat in die context wenselijk is.

Metaprogramma’s die van toepassing zijn bij deze methodiek; Controle binnen zelf – Naar toe – Voldoet wel – Interne referentie (kader)

En voor het zoek-anker; Voldoet niet - Kinesthetisch - Specifiek

Deze methodiek wordt toegepast wanneer een ervaring vanuit het verleden nog steeds zijn nadelige effecten heeft in het hier en nu. Deze methodiek maakt gebruik van Neuroplasticiteit waarbij een in het bewuste brein aanwezige herinnering door het aanbieden van een positief gevoel ge-update kan worden.

Kort overzicht van de stappen

 • Maak een levenslijn
 • Eliciteer en anker het belemmerende gevoel
 • Zoek op de levenslijn naar (3 tot 5) momenten met het belemmerende gevoel (TDS)
 • Zoek naar het ontstaansmoment van het gevoel - imprint
 • Stap van de tijdlijn af – dissocieer
 • Identificeer hulpbronnen
 • Eliciteer de hulpbron en plaats een anker – test het anker
 • Stap terug op levenslijn – proloog
 • Stap in de imprint met hulpbron anker
 • Loop de levenslijn van vroeger naar nu met hulpbron
 • Future Pace
 • Breng terug in het hier en nu
 • Ecologie check
Reactie plaatsen