spiritueel geweten

Het spirituele geweten

Werking van de gewetens

De werking van de gewetens zijn de belangrijkste bijdragen van Bert Hellinger aan het systemisch werk. Aan de inzichten die hij verkregen heeft uit jarenlange observaties met betrekking tot het geweten, ontlenen familieopstellingen hun diepe werking. Hij heeft ontdekt dat er verschillende gewetens bestaan. Het ‘persoonlijke geweten’ dat voelbaar is en het ‘collectieve geweten’, dat onzichtbaar en niet te voelen haar werk doet. En dan nog het ‘spiritueel geweten’, dat beide andere gewetens overstijgt.


Het spiritueel geweten

Het spiritueel geweten kan gezien worden als die laag waarin er geen polariteiten meer bestaan. Er is geen goed of kwaad. Niets of niemand is buitengesloten, maar alles en iedereen maakt deel uit van de Eenheid. In zijn laatste inzichten maakt Bert Hellinger een onderscheid tussen ‘bewegingen van de Ziel’ en ‘bewegungen des Geistes’ (bewegingen van de Spirit).

De bewegingen van de ziel zijn begrensd. Ze hebben meestal betrekking op onze familie en wat er zich binnen die familie afspeelt. De ziel heeft ook meer te maken met gevoelens. De ziel kan gezien worden als een kracht die iets bijeenhoudt. Dat kan een familie zijn, maar ook het lichaam, een plant of een steen. In die zin kent de ziel dus grenzen.

De 'bewegungen des Geistes' spelen zich af op een ‘hogere’ laag en kennen geen begrenzingen. Op dit niveau is iedereen gelijk. Deze bewegingen hebben ook niet met het gevoel te maken. Ze stijgen boven het gevoel uit. Terwijl bewegingen van de ziel afbakenen en buitensluiten, sluiten de 'bewegungen des geistes' niets of niemand uit.

Reactie plaatsen