systemisch werken

Wat is Systemisch werken?

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in ieders eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem.

NLPro net even beter

Wat is Systemisch werken?

Systemisch werken & coachen gaat over werken met de onderstroom en richt zich met name op de omgeving en de (familiaire) achtergrond van de cliënt. De cliënt wordt niet alleen als individu gezien, maar als iemand die onderdeel uitmaakt van verschillende systemen. De aandacht is erop gericht om de cliënt naar zijn of haar problemen te laten kijken in relatie tot de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt.

De onderstroom is dan dat wat wel werkzaam is maar niet direct gezien of herkend wordt.
Hierin is de metafoor van het zeilschip een mooi voorbeeld.

Je kunt aan de zichtbare kant (de bovenkant) zoals de zeilen, de mast en het roer, alles doen om met die gegevens de koers te behouden. Echter, wat ook werkt is de stroming van het water waarop je vaart. Je kunt nog zo je best doen om de zeilen en het roer goed in te zetten. Maar de onderstroom is sterker dan dat. Het brengt je steeds weer van koers af.

In de opleiding Systemisch Coachen ga je samen aan het werk om onbewuste en onzichtbare patronen en dynamieken uit het gezin en familie van herkomst, relaties, of werkomgeving zichtbaar te maken en er mee aan de slag te gaan. Systemisch coachen is een diepe en onbewust werkende vorm van coaching. Het effect is vergelijkbaar met dat van een systemische opstelling. Systemisch coachen levert niet alleen veel mogelijkheden op voor de cliënt, het geeft ook een andere, diepere invulling aan de beleving van het werk als coach.

Systemsich coachen met Kate

Hoe gaat dat in zijn werk?

Systemische werkpatronen die we hebben zoals bijvoorbeeld perfectionisme of ‘pleasen’ proberen we vaak te analyseren en te verklaren. En dan nog snappen we niet helemaal waarom het zo onveranderbaar is. Soms heb je het gevoel dat er meer speelt. Iets diepers, waar je niet meteen woorden voor hebt. Iets dat plaats vindt in de ‘onderstroom’.

Door je plek binnen een bepaald systeem te onderzoeken kun je zien waar je belemmeringen zitten. Waarom je steeds vervalt in gedrag dat je tegenhoudt in je ontwikkeling of groei. Of waarom je bepaalde emoties ervaart die je niet altijd kunt duiden. Het onderzoeken van je systeem is de basis van Systemisch Werk.

In dit artikel beschrijven we kort de theorie van Systemisch Werk aan de hand van de drie principes: ordening, binding en balans (plek, recht en plicht om erbij te horen en evenwicht tussen geven en nemen).

systemisch coachen

Algemene theorie van Systemisch Werken

De grondleggers van Systemisch Werken zijn Nagy, Hellinger en Satir.
Zij gaan ervanuit dat veel van onze (onbewuste) overtuigingen, gedragingen en patronen hun oorsprong vinden in de systemen waarin we zijn opgegroeid, waarin we leven en werken.
Systemisch Werken is een manier om inzichten te krijgen in je plek in een systeem, welk systeem dat ook is. Er zijn familiesystemen, organisatiesystemen, sportteams, vriendschapsrelaties: elk systeem, of groep, of team waarin je je begeeft is te onderzoeken.
Vragen die Systemisch Werk stelt zijn: wat is jouw plek binnen het systeem en hoe verhoudt zich dit tot de anderen in hetzelfde systeem. Begrip over je plek binnen een systeem geeft inzicht in je belemmeringen.

Bij het werken met systemen zoek je als coach en coachee naar verborgen patronen en dynamieken in het systeem waar de coachee deel van uitmaakt. Hij krijgt hier meer zicht op, en daardoor meer ruimte. Het werken met familieopstellingen is een bekende ‘vorm’ van Systemisch Werk om met meerdere mensen een beeld van dit systeem te maken. Je kunt Systemisch Werk ook goed gebruiken in individuele coaching sessies


Wat kun je allemaal met Systemisch werken?

Reacties van anderen

Soms is het gewoon goed voor je eigen ontwikkeling om te kijken waar je vandaan komt. Hoe en hoeveel invloed dat heeft op jou en je gedrag vandaag. Zodat je, door het verleden eens goed te bekijken, een nieuw perspectief krijgt, zaken op hun juiste plek kunt zetten en daarmee meer keuzevrijheid voor jezelf creëert.


Wat is een systeem?

Iedereen maakt deel uit van een systeem. Je kunt daarbij denken aan je eigen gezin, dat is een systeem op zich. Maar ook het gezin van herkomst: jij, jee ouders en eventuele broers en zussen, vormen een systeem. De klas op school en ook de school in totaliteit is een systeem. Net zoals een sportteam en de hele vereniging. Een buurtvereniging, een afdeling, een bedrijf. Maar ook een dorp, een stad, een land.


Hoe kom ik aan mijn gedrag?

Iedereen leert op basis van zijn/haar capaciteiten. Dat is het deel dat je genetisch hebt meegekregen. Daarnaast leer je aan de hand van de voorbeelden om je heen. Een belangrijk deel van je eigen gedrag heb je geleerd door het letterlijk te kopiëren van de mensen om je heen. Leren is belangrijk, want door te leren ontdek je wat veilig is en wat niet. Je ontdekt wat je stimuleert in je eigen groei- en ontwikkelingsproces en wat je daarin belemmert. 


Wat levert mij dat op?

Systemisch werk is een methodiek waarbij verborgen dynamieken, met hun bijbehorende overtuigingen, zichtbaar worden gemaakt. Je ziet jezelf niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van het systeem, of het familieverband. Je komt erachter dat iedereen een plek heeft binnen dit verband, dit familiesysteem. Je ontdekt dat er een ordening is, en dat wanneer iedereen op de voor hem juiste plek staat, in een goede relatie/verhouding met zijn familieleden, dit zorgt voor ruimte, rust en vrijheid. Je bent dan in staat om je leven vorm te geven volgens je eigen inzichten.


Systemisch Werken geeft zelfliefde

Door jouw systeem op te stellen, ontdek je wat er ontbreekt, onjuist of uit balans is. Je verzamelt inzichten en je hebt de mogelijkheid om een opstelling zodanig in te richten dat het meer ondersteunend voor je werkt. Je vindt mogelijkheden voor vergeving, acceptatie en heling, zodat er liefde kan stromen in jouw systeem.


Een Systemische oefening.

Wil je op een eenvoudige manier een eerste indruk krijgen wat een familieopstelling voor je kan doen? Doe dan onderstaande oefening.

1. Welke twee meest belangrijke personen zijn betrokken bij de vraag die je hebt?

2. Houd de vraag in gedachten en vindt voor elk van deze twee personen een voorwerp dat hen kan vertegenwoordigen.

3. Ga zelf in een rustige omgeving staan en overdenk je vraag. Loop dan naar het voorwerp dat de ene persoon vertegenwoordigt en leg dat

op een plek die voor jou correct is in de ruimte ten opzichte van jezelf. Maak duidelijk voor jezelf dat die plek voor die persoon is.

Doe dat ook met het andere voorwerp, dat de andere persoon vertegenwoordigt.


 Je hebt nu drie plekken in de ruimte:

➢ 1 voor jezelf;

➢ 1 voor de ene persoon;

➢ 1 voor de andere persoon.


4. Ga nu met je vraag in gedachten bij het eerste voorwerp staan. Realiseer je, dat je nu in de energie staat van die persoon. Ga na hoe zijn of

haar lijf voelt, hoe groot of hoe klein het is. Ga na hoe de gezichtsuitdrukking van die persoon voelt. Voel ook hoe zijn of haar houding is.

Ga na wat het antwoord is op de vraag die gesteld is: let op wat je voelt, ervaart, weet.

5. Ga nu terug naar je eigen plek en ga na wat de ervaring van zonet je opgeleverd heeft.

6. Ga in gedachten weer terug naar je oorspronkelijk vraag. En ga met die vraag in gedachten op de plek staan van het voorwerp dat de

andere persoon representeert. Realiseer je, dat je nu in de energie staat van die persoon. Ga na hoe zijn of haar lijf voelt, hoe groot of hoe klein

het is. Ga na hoe de gezichtsuitdrukking van die persoon voelt. Voel ook hoe zijn of haar houding is.

 Ga na wat het antwoord is op de vraag die gesteld is: let op wat je voelt, ervaart, weet.

7. Ga terug naar je eigen plek en ga na wat de ervaring van zonet je opgeleverd heeft. Schrijf de inzichten voor jezelf op. Ga na welke stappen

 je kunt nemen in de richting die jij wilt opgaan in je leven.Benieuwd naar onze meest populaire trainingen? 

NLP training

NLP Practitioner Training

Investeer in jezelf en leef je vrij. Dat is het motto van de NLP Practitioner Training.
NLP Positiespel

NLP 3 Daagse

3 volle dagen werken met NLP. Ontdek de kracht van NLP en wat het je kan opleveren.
Masterclass training

NLP Avond Proeverij

3 avonden kennismaken met NLP. Ontdek wat het doet. Dat smaakt naar meer.