Feedback

Feedback

Feedback geven is het voeden van de ander in het inzicht hoe voldaan is aan een bepaald criterium en hoe aan een (ander) criterium (beter) voldaan kan worden.

Specifiek benoemen van gedrag en dat koppelen aan een vermogen dan wel aan een waarde, is belangrijk bij feedback geven. Verstevigen of het verrijken van het wereldmodel van de ander, zodat deze meer keuzemogelijkheden krijgt.

Metaprogramma’s die van toepassing zijn; Naar toe, specifiek, controle binnen zelf, (van voldoet niet naar) voldoet wel.

Aandachtspunten / relevantie competenties

NLP-vooronderstelling:

  • Er bestaat geen mislukking, alleen feedback
  • Elk gedrag heeft een positieve intentie en wat op dat moment de beste keuze gegeven het wereldmodel van die persoon.

Kort overzicht van de stappen Feedback geven

  • Observatie van gedrag uitspreken
  •  Positief vermogen noemen
  •  Adviseer nieuw gedrag en benoem beoogd effect
  •  Vraag anders mening daarover
  •  Benoem nog een positieve eigenschap 

Feedback

Reactie plaatsen