milton taalpatronen

Milton model

Milton H. Erickson (1901- 1980) wordt beschouwd als de vader van de moderne hypnotherapie. Veel NLP-patronen zijn gebaseerd op zijn werk. Erickson zag het onbewuste niet (zoals Freud) als een poel vol ziedende impulsen, maar als een pakhuis vol hulpbronnen, creativiteit en wijsheid. Hypnotherapie was voor hem een manier om mensen te leren die mogelijkheden te benutten. Hij benadrukte het belang van subtiele non-verbale boodschappen in de menselijke communicatie en droeg met verschillende praktische technieken bij aan NLP.

Erickson loste nooit een probleem op de bekende manier op. Om veranderingen in het onbewuste van zijn cliënten teweeg te brengen, maakte hij gebruik van paradoxen, anekdotes, verrassingen en verwarring. Hij was niet alleen een uiterst vindingrijke therapeut, maar eveneens een inspirerende leraar voor Bandler en Grinder. Zijn geniale manier om bewustzijnspatronen te veranderen is echter van grote invloed geweest op NLP.

Het Milton-model maakt gebruik van dezelfde linguïstische principes als het Metamodel. In het algemeen kan gesteld worden dat het Milton-model mensen in een trancetoestand brengt en het Meta-model mensen juist uit een trancetoestand haalt. Het Milton-model bestaat uit een aantal taalpatronen die geschikt zijn voor het oproepen van ervaringen via indirecte suggestie en vooronderstellingen.

Trance

Het Milton-model maakt gebruik van dezelfde linguïstische principes als het metamodel, maar dan als het ware in omgekeerde richting. Bij het metamodel vraag je naar de specifieke ervaringen. Bij het Milton-model geef je algemene formuleringen die de ander zelf met ervaringen invult. Anders gezegd: waar je Meta-model-vragen kunt gebruiken voor DOWN CHUNKEN, kun je met Milton-taal UPCHUNKEN.

Misschien klinkt het woord ‘trance’ in het voorafgaande je zweverig in de oren. Het is dan goed je te realiseren dat je elke dag wel een aantal keren in een trance bent.

Voorbeelden van dergelijke alledaagse trancesituaties zijn:

 • Je bent in de auto op weg naar je werk en als je aankomt, word je je ervan bewust dat je niet meer weet hoe je daar beland bent. De weg ernaar toe lijkt uit je herinnering verdwenen.
 • Je bent zo verdiept in een boek dat de tijd voorbij gevlogen is.
 • Je bent aan het luisteren naar een (gast)spreker en je gedachten dwalen af en vormen een dagdroom.

Een trance kan worden omschreven als een toestand van veranderd bewustzijn. In een trance ben je je niet meer bewust van wat er om je heen gebeurt, zoals wanneer je in gedachten verzonken bent of diep geconcentreerd bent. Trance is dus een normaal verschijnsel. In coaching kun je bewust een trance oproepen bij de klant.

Wat is het Milton model?

Het Milton Model is een model dat een groot aantal taalpatronen bevat. Met de technieken van het Milton Model kunnen grote ‘chunks’ aan informatie gecreëerd worden. Dat betekent: veel abstractie, weinig details en weinig precieze informatie. Je zal dus allerlei variaties van weglatingen, vervormingen en generalisaties tegenkomen in dit model.

Het is niet erg dat we deze technieken gebruiken. Ieders kaart van de wereld is tenslotte ontstaan door weglatingen, generalisaties en vervormingen. Wij geven met dit model suggesties om iemands kaart van de wereld nog verder te beïnvloeden. Dit is de rode draad van een NLP Practitioner Opleiding.

milton model

Wat kun je met het Milton Model? 

Met deze technieken ben je vaag maar tegelijk krachtig. Beter gezegd: je bent niet vaag, maar je bent effectief vaag. Je kunt dit gebruiken om makkelijk overeenstemming te krijgen en om meer mogelijkheden te openen. Als je met mensen werkt is het in veel gevallen erg nuttig om vaag te zijn, bijvoorbeeld wanneer je iemand wil coachen.

Met het Milton Model ben je doelbewust vaag. Je kunt zo je toehoorders zelf hun eigen betekenis laten bepalen en zelf de details laten invullen.

Obama deed dat door in zijn speech een healthcare-moeder te noemen, maar hij noemde niet specifiek om welke ziekte het ging.

John Ewbank deed het met songteksten als ‘Wat je gelooft is waar’, ‘Het is hoe jij het ziet’, ‘Zo rijk als jij je voelt’ en ‘Volg wat je doet als het licht van de maan’. Zet maar eens een willekeurig album van Marco Borsato op.

Hoe gedetailleerder en hoe meer volgepakt met informatie je beschrijvingen zijn, hoe groter de kans dat er iets conflicteert met het referentiekader van de ander. Daarom laten we zaken weg, vervormen we en generaliseren we. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op het begeleiden van visualisaties.

Daarnaast kun je hiermee:

 • Rapport opbouwen
 • Iemands onderbewuste vermogens ontlokken
 • De kritische factor (het bewuste) afleiden
 • Inspelen op de subjectieve ervaring van een ander persoon.
 • Overeenstemming krijgen. Je brengt je boodschap indirect in plaats van direct, waardoor de boodschap eenvoudiger geaccepteerd wordt.
 • Beïnvloeden, controleren en sturen.

De kracht van taal in actie…

Laten we alvast naar wat concrete voorbeeldenzinnen van het Milton Model gaan kijken. In onderstaande zinnen heb je niks concreet gezegd, maar de ander zal er 100% mee instemmen en je hebt hiermee een verandering in gang gezet.

 • Je hebt zoveel bereikt in je leven!
 • Jij kan jouw doelen bereiken op de manieren die voor jou het beste zijn.
 • We hebben allemaal potentieel waarvan we ons niet bewust zijn, en we weten normaal gesproken niet hoe het zich zal uitdrukken…
 • Wat zou jij willen weten… dat ervoor kan zorgen dat jij kunt doen… wat belangrijk is voor jou?
 • Ga maar na hoe jij een verschil kunt maken met datgene wat belangrijk is voor jou.
 • Voel datgene wat belangrijk is voor jou.
 • Realiseer je wat jij kunt creëren, bereiken en mogelijk maken voor jezelf en je familie… Verbind die ontwikkelingen nog maar even diep met elkaar…

Stel: wij stellen een vraag aan een groep: ‘Wie houdt er van ijs?’ Dan steekt bijna iedereen zijn vinger op. En als je dan vraagt: ‘Ijs met slagroom?’ ‘Ijs met slagroom en spikkels?’ ‘Ijs met slagroom, spikkels en mango?’ Dan steken steeds minder mensen hun hand omhoog, terwijl jouw intern plaatje ook bij de eerste vraag een ijsje was met slagroom, spikkels en mango. Dus: hoe meer details, hoe minder instemming. Hoe algemener/abstracter, hoe meer instemming. Dus met het Milton model krijg je sneller instemming…

Werkt het Milton Model als een toverspreuk?

Het is belangrijk op te merken dat deze individuele technieken van het Milton model slechts uit een enkele zin bestaan. Dat betekent dat ze een verwaarloosbaar effect hebben als ze los gebruikt worden als een enkele ‘toverspreuk’. Ze dienen daarentegen tijdens Coaching sessies gebruikt te worden, in combinatie met de door de coach ontworpen gesprekken en oefeningen.

Een andere manier om deze technieken meer effect mee te geven is door gebruik te maken van de ‘hypnotic triple’. Herhaling is krachtig. Zodra iets drie keer herhaald is zal het onderbewuste datgene makkelijker oppakken. Streef er dus naar om bepaalde sleutelwoorden en technieken die in een situatie goed werken een paar keer te herhalen, vooral de technieken die effectief bleken op de betreffende client, zodat het goed tot het onderbewuste van de cliënt doordringt.


 


NLPro-Groep Kennisbank

Reactie plaatsen